Zakończono realizację projektu z działania 1.4.1 RPO WP „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie autorskich rozwiązań technologicznych” – Nowa oferta produktowa

W związku ze zrealizowaniem projektu pn. " Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie autorskich rozwiązań technologicznych”  nr RPPK.01.04.01-18—0569/16 , realizowanego w ramach podziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 , Firma Panmar Czekańska Szmyd Spółka Jawna, oferuje w sprzedaży:

1) Udoskonaloną litą podłogę drewnianą,
2) Udoskonaloną litą klejoną płytę drewnianą.

Udoskonalone produkty wyróżniają się na tle produktów konkurencji, surowcem (materiałem), z którego zostaną wykonane, gdyż surowiec wykorzystany do procesu produkcji litej podłogi lub płyty drewnianej został poddany innowacyjnej technologii suszenia surowca drzewnego opracowanej w ramach własnych i zleconych prac B+R w wyniku, której charakteryzują się następującymi nowymi cechami:

- brak przebarwień i infekcji grzybicznej (lub mniejsza ich skala) - w wyniku zastosowania technologii
szybkiej dezynfekcji surowca drzewnego oraz technologia wstępnej ewaporacji wody wolnej i
technologii suszenia z podwójnym przegrzewem.
- lepsza jakość wizualna - minimum czynników procesu produkcyjnego, które mogą powodować wady
np. pęknięcia, rozwarstwiana,
- wydłużeniem cyklu życia produktów/żywotnością – poprzez brak infekcji i wad w postaci przebarwień.
- Uniwersalność. Neutralność, naturalność i ekologia, które cechowały będą nowe i ulepszone produkty

3) Blat kuchenny sparametryzowany przez klienta z krawędziami zabezpieczonymi olejem
utwardzonym w technologii UV,

Jako jedyny producent na rynku, oferujemy Państwu spersonalizowany blat kuchenny z litego drewna, który wyróżnia się na tle konkurencji surowcem (materiałem), z którego został wykonany oraz zastosowaniu w procesie produkcji technologii zabezpieczeniem powierzchni i krawędzi typu PANMARWOOD PROTECTION. Technologiczne zabezpieczenie krawędzi i otworów blatu kuchennego z litego drewna to innowacyjne rozwiązanie w kwestii impregnacji i wykończenia krawędzi spersonalizowanego blatu kuchennego z litego drewna wynikające z zastosowania innowacyjnej technologii opracowanej w ramach własnych prac B+R i charakteryzują się następującymi cechami:

- dostosowanie produktów do potrzeb klienta - możliwość zdalnego projektowania i zamawiania
blatów kuchennych z wykorzystaniem aplikacji mobilnej,
- nowy produkt gotowy nie będzie wymagał przeprowadzenia dodatkowych zabiegów
wykończeniowych (dotychczas wykonywali to pośrednicy i podwykonawcy),
- kilkukrotne trwalszym efekt wykończenia od krawędzi tradycyjnie olejowanych, bez konieczności
częstego kilkudniowego procesu olejowania, poprzez kilkuetapowy maszynowy proces impregnacji i
stabilizacji krawędzi blatu kuchennego
- wydłużenie cyklu życia produktów - technologia zabezpieczenia krawędzi (wycięć) produktem
utwardzonym UV w trakcie ciągu produkcyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych i dokładnych
maszyn wpłynie na mniejsze prawdopodobieństwo przedostania się wody/pary wodnej w trakcie
eksploatacji,
- produkt gotowy z wycięciem utwardzonym promieniami UV cechował się będzie lepszą
wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne oraz ograniczoną higroskopijnością, aniżeli
dotychczasowe produkty zabezpieczone standardowym olejem oksydacyjnym
- łatwość eksplantacji - zabezpieczenie krawędzi (wycięć) produktem utwardzonym UV będzie
wymagało od klienta mniej zaangażowania podczas eksploatacji, czas wykonania koniecznego re-
olejowania znacząco ulegnie skróceniu przy jednoczesnym braku oczekiwania na zdatność produktu
do użytkowania po wykonaniu zabiegu re-olejowania.

Porównanie cech wykończenia powierzchni drewna w technologii oksydacyjnej i UV.

Wróć

Przetwarzamy Twoje dane osobowe i stosujemy cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszych usług. Zapoznaj się z informacjami Więcej...