Klauzule informacyjne

Sprzedaż drewna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do zawarcia umowy, również przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
Pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych, narzucone zostało na PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 86, 650).

Ponadto Pani/Pana dane osobowe, mogą być przez nas przetwarzane w celu zbadania Pani/Pana sytuacji finansowej, w związku z ubieganiem się o preferencyjne warunki zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu, przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J.

Gdy zajdzie taka sytuacja, dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. należności, w związku z zaległościami w płatnościach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – rozumianego jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania zawartej umowy oraz
w okresie do 5 lub 6 lat od momentu dokonania zakupu, zgodnie z wytycznymi nałożonymi na nas, przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650), jak również przez czas ewentualnego dochodzenia roszczeń, z tytułu nieuregulowanych zobowiązań.

Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom wspierającym nas pod względem teleinformatycznym oraz realizującym dla nas transport towaru lub firm montażowych, działających w naszym imieniu (gdy dokonała/dokonał Pani/Pan zakupu towaru z usługą montażu). W sytuacji wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, przekażemy Pani/Pana dane osobowe, do firm montażowych, działających na Pani/Pana zlecenie. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich, na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz uzyskania ich kopii, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Sprzedaż drewna – kontrahenci

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z zawarciem i obsługą umów, jak również utrzymywaniem kontaktów biznesowych.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i utrzymywania relacji biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy, przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes PANMAR Czekańska Szmyd SP.J., jakim jest utrzymanie relacji biznesowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie w okresach do 5 lub 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości) lub do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, jak również realizujących dostawę towaru czy też świadczących dla nas usług w zakresie ochrony fizycznej oraz do podmiotów uprawnionych do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, uzyskania ich kopii a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania..

Badanie finansowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd SP.J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do zawarcia umowy zakupu węgla / drewna również przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych, w związku z zakupem węgla / drewna, narzucone zostało na PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039).

Ponadto Pani/Pana dane osobowe, mogą być przez nas przetwarzane w celu zbadania Pani/Pana sytuacji finansowej, w związku z ubieganiem się o preferencyjne warunki zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w tym celu, przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J.

Oraz gdy zajdzie taka sytuacja, dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J. należności, w związku z zaległościami w płatnościach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – rozumianego jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez PANMAR Czekańska Szmyd SP. J.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie trwania zawartej umowy oraz
w okresie do 5 lub 6 lat od momentu dokonania zakupu, zgodnie z wytycznymi nałożonymi na nas, przepisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039), jak również przez czas ewentualnego dochodzenia roszczeń, z tytułu nieuregulowanych zobowiązań.

Pani/Pana dane osobowe, będziemy przekazywać podmiotom wspierającym nas pod względem teleinformatycznym oraz pośredniczącym w zakupie i sprzedaży węgla, w tym badaniu również wykonującym na nasze zlecenie badania Pani/Pana sytuacji finansowej. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich, na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz uzyskania ich kopii, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe i stosujemy cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszych usług. Zapoznaj się z informacjami Więcej...